Šodien Daugavas Vanagu namā notika ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš. Mūsu bērnu tautas deju kopiņai tas bija jau piektais uzstāšanās gads tirdziņā!!!