Dārgie vecāki,

Maksājumu  ir iespējams veikt katru svētdienu skaidrā naudā skolas kasierim, vai ar bankas pārskaitījumu (elektroniski) , vai iemaksājot skaidru naudu skoliņas kontā Lloyds bankas filiālē. Konta detaļas : Lloyds BAnk, London Latvian Childrens Club, sort code: 30 – 99 – 66, acc.No.02169904, ref. bērna vārds un uzvārds (piem., Jānis Rainis).

Skoliņas maksa ir £75 gadā par 1. bērnu, £65 gadā par 2. bērnu, £55 gadā par 3. bērnu utt.

 

Esam ieviesuši būtiskas izmaiņas, kā veicami maksājumi, lai netiktu zaudēta vieta skolā “Skolas maksa par 1.trimestri £25 jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 2. (otrajai) skolas reizei. Ja maksājums netiek saņemts, skola nevar garantēt vietas saglabāšanu. Par 2.trimestri £25 jāsamaksā ne velāk kā līdz Ziemassvētkiem. Par 3.trimestri ne velāk kā līdz Lieldienām.