Ņemot vērā lielo izrādīto interesi, darām zināmu, ka, saistībā ar Daugavas Vanagu nama telpu drošības noteikumiem, patreiz jauni bērni skoliņā uzņemti netiek.

Paldies par sapratni.