Skoliņa notiek:
Daugavas Vanagu Fonda namā
72 Queensborough Terrace
London, W2 3SH
(tuvākās metro stacijas Queensway un Bayswater)

 
 
 
 
Skolas vadītāja:  Dace Ali
 

  
 
  
Skolas administratore : Inga Ousmail

 

 
 
 
 
Skolas kasiere: Silga Vītiņa