Dziesmas, kuras dziedam visi kopā pie sanākšanas svētdienas rītos:

Ai , jēl manu vieglu prātu
Diena
Dvēseles dziesma
Es gribu ar tevi skolā iet
Māte savas meitas sauca
Pērkons veda vedekliņu
Princesīte un trabadūrs
Savādā pasaule

Dziesmas no sadziedāšanās Ziemassvētku eglītes pasākumā:

Gandrīz tautasdiesma (15.09.2013)
Div’ dūjiņas gaisā skrēja
Kumeliņi, kumeliņi
Es atnācu uguntiņu
Sen dzirdēju
Tik un tā
Dziesma ar ko tu sācies
Gula meitīņa
Silta jauka istabiņa
Tā es tevi mīlēšu
DūdieviņšJūs bērniņi, nāciet
Klusa nakts, svēta nakts
Reiz mežā dzima eglīte
Sen dzirdēju, nu redzēju
Sidrabiņa lietiņš lija
Zvaniņš skan

[fb_button]