Šo svētdien, 21.septembrī, kārtējā skolas reize. Nekavējam un ziņojam, ja nebūsim.
Tiekamies svētdien, 9.45.

Mikeldiena