Šo svētdien, 5.martā, notiks kārtējā skolas reize. Lūdzu ziņojam, ja nebūsim. Tiekamies kā ierasts – 9:45.