IMG_4784 (533x800)Putniņš pārlidoja,
Vakars nolaidās.
Visos ciema logos
Sveces iedegās.
Tie bij Ziemassvētki,
Kas tur ieradās
Un ar savu gaismu
Namos apmetās.

Ziemassvētki parasti atnāk ar baltu sniegu, gaišām domām un labu noskaņojumu, bet, lai arī sniegu mēs Londonā nesagaidījām, visi uz Ziemassvētku pasākumu ieradās ar labu noskaņojumu un gaišām domām!. Kas par pārsteigumu bija, kad ieejot skoliņā visi nokļuva brīnumainā pasaulē, kur sals ir aizsaldējis loga rūtis, deg svecītes un pasaku grāmata atvērta, lai sāktu savu Ziemassvētku ceļojumu.

Šajos Ziemassvētkos katrai klasei tika izvirzīts pienākums sagatavot Ziemassvētku priekšnesumu, kas visu decembra mēnesi mums radīja vairāk aizņemtu, bet tai pat laikā arī radošu, jo blakus nodarbībām bija jāpaspēj izcept piparkūkas, sagatavot ziemassvētku dekorācijas, izmēģināt ziemassvētku dziesmas un priekšnesumus.
Pasākumu iesāka skolas vadītāja Avita O’Donnell ar nelielu pārskatu par aizgājušo skolas gadu, svarīgākajiem notikumiem un plāniem uz nākošo gadu. Gads bija ļoti radošs un interesants, laikam kā viens no nozīmīgākajiem jāmin skoliņas 65 gadu jubileja, kuru skola bija plānojusi un organizējusi pusgada garumā!

Tradīcijas turpinās un nemainās, tas jāmin saistībā ar skolas ierasto kopīgo sadziedāšanos, arī šajos svētkos mēs bez tā neizpalikām, pirmā kopīgā sadziedāšanās dziesmiņa bija “Vecgada dziesmiņa”, pēc kuras savu priekšnesumu izpildīja koklētāji Ralfs un Emīls.
Skoliņas deju kolektīvs izpildīja Labrītiņ rītiņā, mazie dejotāji cenšas un priecē ar savām dejām un rezultāti paliek arvien labāki!

Kas tas par pasākumu, ja nav pārsteigumu un šoreiz to mums sagādāja entuziastiskais skolotāju un mammu deju kolektīvs, kas neatlaidīgi darbojās un gatavojās, lai visiem varētu paradīt savu veikumu- deju „Tole Dzeivoj”! Sākumā pat īsti nevarēja atpazīt, kas ir kas zem lielajām platmalēm un vai patiešām tās ir mūsu skolotājas un mammas, dejas beigās bērni ar platām acīm mēģināja atpazīt, kura ir viņa mamma un noteikti pie sevīm nodomāja, redz cik mana mamma labi māk dejot!

Pārsteigums bija izdevies un varēja sākties klašu priekšnesumi, bērnudārza grupiņa kopā ar skolotāju Elgu izpildīja dziesmu „Iet pa mežu lācītis”, skolotājas Juta un Maira kopā ar sagatavošanas klasi, 1. un 2, klasi izpildīja „Adat, bērni, ko adat”, kur vilks Maira centās noķert kazu Jutu, pārējie kazlēni centās nosargāt galveno kazu! Skolotājas Daces 3. klase skaitīja dzejoli „Ziema klāt”, kaut nu mums būtu tāda ziema kā dzejolī!

Pēc tik jaukiem priekšnesumiem bija jāizkustina kājas gan lieliem, gan maziem, tāpēc kopīgi tika izpildīta dziesma „Cepam, cepam piparkūkas”.
Pec izkustēšanās un izdziedāšanās 4. klase kopā ar skolotāju Ingunu pārbaudīja cik visi labi pārzina latviešu tautas mīklas, kas atminēja, tas tika pie saldumiņa. Bija vieglas mīklas, bija grūtas mīklas un bija ari neatminamas mīklas!

Skolotāja Kristīne kopā ar 5. un 6. klasi izpildīja vienu no populārākajām Ziemassvētku dziesmām „Zvaniņš skan”, jau pie pirmajām dziesmas notīm zāle pievienojās dziedātājiem, kas radīja skaistu sadziedāšanās dziesmu.

Bija pienācis budēļu laiks un skolotāja Liene kopā ar 8. klasi ieradās budēļu tērpos un lēja laimi skolai, lai zinātu, kas gaidāms nākošajā gadā. Tad nu izlietais alvas gabals tika grozīts visādos veidos un no zāles nāca daž ne dažādi minējumi, ko tas varētu nozīmēt, rezultātā visi nonāca pie secinājuma, ka tas ir ceļojums uz Jauniešu Dziesmu un Deju svētkiem Latvijā 2015 gada jūlijā!
Skolas saime izpildīja kopā sadziedāšanās dziesmu „Sniedziņš krīt”, kad sāka skanēt zvaniņš un caur aizputinātajiem logiem bija redzams Ziemassvētku vecīša siluets. Bērni pārsteigumā apklusa, tika vērtas vaļā balkona durvis un visgaidītākais viesis tika laists iekšā.
Par godu Ziemassvētku vecītim tika izpildīta dziesma „Sen dzirdēju”. Ziemassvētku vecītis bija ieradies ar dāvanām priekš visiem un bērniem bija jāsāk atkārtot pantiņi, lai varētu parādīt vecītim, ka ir patiešām gatavojušies viņu sagaidot!
Skolotājas un mammas izpildīja savu otro sagatavoto deju „Kreicburgas polku”, par ko tika saņemti vētraini aplausi un pat saucieni- Atkārtot! Kas apliecina to, ka viņu darbošanās tiek novērtēta un tagad jāgaida jaunas uzstāšanās!

Pēc svinīgās daļas visi pie karstvīna un latviešu tradicionālā Ziemassvētku galda varēja pārrunāt aizgājušo skolas gadu un dalīties ar idejām par nākošo gadu! Bērni kopā ar klases audzinātājām devās pie Ziemassvētku vecīša, lai saņemtu dāvanas un pēc tam nodevās jautrām rotaļām.

Paldies visiem, kas radīja šo pasākumu īpašu un neaizmirstamu, lai nākošais gads būtu tik pat radošs un neaizmirstams!