Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām
Tekat bērni skatīties
Basajām kājiņām.
Ziemassvētki ir vieni no skaistākajiem un gaidītākajiem svētkiem, kuri pulcina kopā gan lielus, gan mazus lai pavadītu ziemas saulgriežus ar labām, gaišām domām un neparastiem pārsteigumiem.
Šogad uz Ziemassvētku pasākumu Londonas Latviešu skolas bērnus aicināja Burtu meitiņa un Sniegpārsliņa. Visi tika iesaistīti, lai pasākums izvērstos par skaistu notikumu, kas paliks atmiņā vēl ilgi, tāpēc tika rotāta Ziemassvētku eglīte, ceptas piparkūkas, veidoti Ziemassvētku rotājumi un izveidota īpaša vieta priekš Ziemassvētku vecīša. Skolas bērni bija īpaši gatavojušies pasākumam un varēja sastapt gan zaķus, lāčus, aitas, sniegpārsliņas, klaunus, rūķus, vāveres!
Skolotājai Indrai spēlējot, vecākiem dziedot „Pošam visu greznā rotā” skolas vadītāja Avita O’Donnell aizdedzināja eglītē svecītes. Ziemassvētku pasākums tika svinīgi atklāts un Avita mums deva nelielu ieskatu par mūsu skolas aizvadīto gadu, kas bija ražīgs, piedzīvojumiem bagāts un notikumiem raibs! Jau no gada sākuma skolai ir pašai sava mājas lapa, kur interesanti var uzzināt visu, kas notiek skoliņā, iegūt jaunāko informāciju par pasākumiem, kas plānojas un apskatīties bilžu galerijas.
Mums bija lieliska iespēja uzņemt māksliniekus no Latvijas, kas uzstājās ar diviem interesantiem uzvedumiem „Koklītes ceļojums” un „Sprīdītis”. Jūnija sākumā skolotāji, vecāki ar bērniem devās uz Mūsmājām, kur notika Bērnu un jauniešu svētki „Puķu bērni”- nometne, kas deva iespēju bērniem izbaudīt īstu kempinga dzīvi! Skolas izlaidumā vairāk kā 20 skolas bērni saņēma Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas pateicības rakstus par latviešu valodas un kultūras tradīciju apguvi un zināšanu pilnveidi.
Skolā bērniem ir iespēja ne tikai mācīties latviešu valodu, bet arī apgūt latviešu tautas tradīcijas. Skolā uz Lieldienām tiek krāsotas olas, Ziemassvētkos cepam piparkūkas, Miķeļdienā bērni no rudens veltēm izveidoja skaistu izstādi par ko priecājās gan lieli, gan mazi un Mārtiņdienā ziemas atnākšanu ierībināja Mārtiņš ar budēļiem. Lielā atsaucība Mārtiņdienas tirdziņā deva iespēju skolai iegādāties Latvijā austos linu galdautus.
Latvijas valsts svētkos 12 Londonas Latviešu skolas skolotāji saņēma Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā diasporā un izcilu pedagoģisko darbu.
Jau otro gadu skolā bērni apgūst kokļu spēli un no šā gada septembra pateicoties skolotājām Avitai un Ingūnai ir izveidota tautas deju kopa bērniem.
Katra skolas reize tiek iesākta ar jaunas dziesmas apguvi, kur visi apvienojas kopīgā dziedāšanā, tāpēc turpinot tradīciju Ziemassvētku pasākumā tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas- „Ziemas miegā”, „Mežus pārklāj sniegs”, „Cepam, cepam piparkūkas”, „Klusa nakts, svēta nakts”, „Sidrabiņa lietiņš lija”, „Jaungada eglīte”, „Vecgada dziesmiņa”. Pēc kārtīgas sadziedāšanās bērni apvienojās dejā „Krustmāte”, kur bez skaļiem smiekliem un saucieniem neizpalika neviens!
Pēc dziedāšanas un dejošanas visi apsēdās savās vietās un zālē iestājās klusums, jo bija pienācis laiks skatīties Ziemassvētku izrādi par Burtu meitiņu un Sniegpārsliņu, kas devās ceļojumā pie Ziemassvētku vecīša. Ar viņām ceļojumā kopā devās rūķi, zaķis, vāveres, bērni, Vecais- Jaunais gadiņš un ceļojuma laikā ciemos pie visiem ieradās Ziemassvētku vecītis.
Ziemassvētku vecītim bija iespēja piedalīties dejā- „Kurzemes mugurdancis”, klausīties kokļu priekšnesumu- „Aurēdama vēja māte”, skatīties bērnu tautas deju kopas deju „Sitieniņi”.
Ai, bagāti, Ziemassvētki
Ilgi nāca, drīz aizgāja.
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ne nedēļas negaidīja.
Pēc dziesmām un dejām pienāca Ziemassvētku vecīša kārta vērt vaļā lielo dāvanu maisu un skolas bērni saņēma sen gaidītās dāvanas. Tikmēr vecāki klāja galdu, kur visiem bija iespēja baudīt latviešu tradicionālos Ziemassvētkus ēdienus. Pie karstvīna glāzes un smaržīgām piparkūkām viens otram vēlot skaistus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu tika pavadīts pēdējais 2013 gada pasākums Londonas Latviešu skolā!
Londonas Latviešu skolas pasākumu atbalstīja Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

[fb_button]