1081_bEsiet sveicināti visi latviešu bērni šeit Lielbritānijā! Esiet sveicināti skolotāji un visi vēcāki! Šodien, ir diena, kad mūsu bērni un skolotāji un arī mēs paši jūtamies patīkami satraukti, jo sākas jaunais mācību gads ne tikai Latvijā, bet arī pie mums, kas šobrīd atrodamies tālu no savām dzimtajām mājām – Latvijas. Šis ir priecīgs brīdis, jo priekšā mums ir jauns zināšanu un atklājumu sākums. Kādā ceļojumā tas aizvedīs šogad? To veidojam tikai mēs paši. Lai drošības sajūta un liela atklājuma degsme jūs visus pavada šajā mācību un zināšanu ceļojumā! Man ir patiess prieks jūs visus šodien sveikt 1.septembrī – Zinību dienā un novēlēt jums visiem jaunajā mācību gadā labi mācīties un turēt augstu savu valodu, savas tautas tradīcijas un savas saknes.

Andris Teikmanis

Latvijas vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

[fb_button]