z16Šodien ir ŪSIŅI. Ūsiņš ir dievība latviešu mitoloģijā, gaismas un pavasara dievs, auglības simbols, zirgu un bišu aizgādnis. Ar Ūsiņa dienu sākas vasara.Ūsiņš atnes laukiem zaļu zāli un kokiem zaļas lapas, tādēļ uz Ūsiņiem pirmo reizi puiši dzina zirgus pieguļā. Ūsiņi sakrīt ar Jurģiem 23. aprīlī, kas ir kristīgās baznīcas uzslāņojums. Ūsiņam ir sava rakstu zīme, kas ir līdzīga diviem ar mugurām pretī saliktiem E burtiem un ir visbiežāk sastopama cimdu rakstos.
Svarīgākais Ūsiņa dienas simbols ir kumeļš, kas ir ir gan Dieva spēks, gan cilvēka enerģija, gan falliskais simbols, jo seksuālais spēks ir vienlīdzīgs ar radošo enerģiju.
Ar Ūsiņu tiek saistīts arī kāds cits tēls — zelta zalktis, kas savukārt kā čūska ir enerģētiskās plūsmas simbols.

Saules kalendārs_lieldienas-jani