Brocēnu skola

Latvijas izglītības programmas visu priekšmetu tālmācība 1.-12.klasei – Brocēnu vidusskolā:

http://www.brocenuvsk.lv/?l=137

Mācību programmas saturu nosaka Valsts pamatizglītības standarts. Tā ir jauna programma, kas savu apstiprinajumu un licenci no LR IZM saņēma š.g.25.februārī.
Šobrīd visiem interesentiem ir iespēja pieteikties mācībām un tās uzsākt ar š.g.1.septembri.
Sīkāka informācija un atbildes uz visiem jūsu jautājumiem epastā: [email protected]
Anglijā un Īrijā šī programma tiek realizēta sadarbībā ar latviešu svētdienas skolu Kent.

Bērni mācās mājās, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar Brocēnu vidusskolas pedagogu noteiktos konsultāciju laikos ar Skype vai e-pasta palīdzību. Visi tālmācības skolēni ir reģistrēti elektroniskajā vidē www.e-klase.lv, kurā pedagogi Brocēnos ik dienu ieraksta, kas ir mācīts un uzdots, kāds vērtējums ir saņemts, kā arī veido sekmju izrakstus. Papildu konsultācijas pieejamas Kentas skolā, kur tiek kārtoti arī pārbaudes darbi.

Sīkāk par Brocēnu vidusskolas tālmācības programmu lasiet šeit

Rāmuļu pamatskola

Pamatizglītības 2. posma tālmācības programmu (7.–9. klase) bez maksas piedāvā Rāmuļu pamatskola (www.ramuluskola.lv).

Rīgas 84. vidusskola

Savukārt vidējās izglītības tālmācības programmu (10.–12. klase) bez maksas piedāvā Rīgas 84. vidusskola (www.r84vs.lv).

Rīgas Tālmācības vidusskola

Par maksu – LVL 250 gadā – pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) un vidējās izglītības programmu (10.–12. klase) tālmācībā piedāvā apgūt Rīgas Tālmācības vidusskola (www.talmacibasvdsk.lv). Šādu izglītības programmu iespējams apgūt arī Rīgas komercskolā, tiesa gan, šajā izglītības iestādē mācības gadā izmaksās jau LVL 495.

Rīgas 1. vidusskola

Tālmācību pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) un vidējās izglītības programmas (10.–12. klase) apgūšanai piedāvā arī Rīgas 1. vidusskola (www.vidusskola.lv). Mācības ir bez maksas, ja pēc atestāta iegūšanas absolvents stājas Latvijas Biznesa koledžā vai EIHSEBA augstskolā. Ja šajās izglītības iestādēs nav plānots studēt, tālmācība Rīgas 1. vidusskolā gadā izmaksās LVL 198.

Gan Rīgas Tālmācības vidusskola, gan Rīgas 1. vidusskola piedāvā vidējās izglītības mācību programmas garumu saīsināt līdz diviem vai pat vienam gadam, mācoties eksternātā. Mācības eksternātā ir pilnībā patstāvīga mācīšanās forma. Mācības eksternātā ļauj neapmeklēt skolu un divu, vai pat viena gada laikā apgūt vidusskolas programmu, nokārtojot starpposma atestāciju un gala atestāciju.

Saldus vakara vidusskola

http://vakarskola.saldus.lv/42927/talmacibas-iespejas-musu-skola/

[fb_button]