Labvakar, mājas māte,
Ielaižat Mārtiņbērnus!
Mārtiņbērni nosaluši,
Tēvam cūkas ganīdami;
Tēvam cūkas ganīdami,
Miežu vārpas lasīdami.020