Mīļā skolas saime!

Atgādinām, ka šo svētdien, 14.aprīlī, būs kārtējā skolas reize. Šajā skolas reizē, kas iekrīt Pūpolsvētdienā, viss ap un par Lieldienām,. Turpinot tradīciju krāsosim olas un ripināsim tās Haidparkā.
Lūdzu ņemiet līdzi sīpolu mizas un lapiņas, ziediņus , graudiņus…….

Tiekamies svētdien, plkst.10:00!