Šo svētdien, 8.maijā, kārtējā skolas reize.
4.maija Neatkarības deklarācija ir kā Latvijas valsts otrā
dzimšanas diena, neatkarības atgūšanas emocionāli
augtākais punkts.
Tāpēc šajā skoliņas reizē svinēsim Baltā galdauta svētkus! Ņemam līdzi groziņus, ko likt uz pusdienu galda!!!

Nekavējam un ziņojam, ja nebūsim! Tiekamies svētdien, 9:45!

baltā galdauta svētki2