Mīļie vecāki un bērni!!
Šo svētdien, 30.septembrī, būs kārtējā skolas.
Šī skolas reize būs KRĀSAINĀ DIENA. Svinēsim krāsas un priecāsimies par krāsām. Ģērbjamies krāsaini!!

Sanākam kā parasti 10:00.
Ziņojiet, ja nebūsiet.