Mīļā skolas saime,

Šo svētdien, 1.marttā, tiekamies uz kārtējo skolas reizi.

Sanākam, kā parasti, plkst.10:00. Ziņojiet, ja nebūsiet.