Mīļie bērni, vecāki un skolotāji!!
16.novembrī Gatartā tika rīkots pasākums par godu valsts svētkiem un tajā tika pasniegtas arī mūsu skoliņas bērnu darinātās apsveikumu kartiņas.
Gatartas pansionāta vadība saka Jums lielu paldies par prieku, ko radījāt senioriem valsts svētkos.