Skoliņa saņēma šādu informāciju no Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Informācijas centra vadītājas Evitas Berķes:

“Pieaug gadījumu skaits, kad Latvijas valstspiederīgo ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā vai Vācijā tiek pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tiek atrastas jaunas mājas.

Tādēļ Latvijas Republikas tiesībsargs ir apkopojis no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un attiecīgo valstu vēstniecībām saņemto informāciju un sagatavojis viegli uztveramu un praktisku informatīvo materiālu “4 lietas, kas jāzina vecākiem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā”.

2016.gada 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Latvijas Republikas tiesībsargs iepazīstinās medijus ar minēto informatīvo materiālu.

Aicinām iepazīties ar to Tiesībsarga biroja mājaslapā un iespēju robežās izplatīt šo informāciju Latvijas valstspiederīgo ģimenēm, kā arī ievietot to savā mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

Vairāk par informatīvo materiālu varat uzzināt mūsu mājaslapā: http://www.tiesibsargs.lv/lv/petijumi-un-publikacijas/kampanas/4-lietas-kas-jazina-vecakiem-lielbritanija-irija-vacija-vai-norvegija/