Skoliņas vadītāja, Baiba Freimane, saka LIELUM LIELO PALDIES par sestdienas 18.novembra svinībām skoliņas jaukajiem bērniem, viņu ģimenēm, draugiem, skoliņas skolotāju kolektīvam, visiem dalībniekiem, Latvijas Vēstniecībai un pārējiem, kuri palīdzēja šim pasākumam notikt!

Īpaši gribētos pateikties sk.Ievai par pasākuma vadīšanu, sk.Avitai par burvīgajiem dejotāju priekšnesumiem, Kokļu Zaptei par muzikālo izpildījumu, sk.Dāvim par kolosālo izzinošo viktorīnu, Mārai, Solvitai, sk.Kristīnei un Dāvim par dziesmu “Tik un tā”, Robertam par fotografēšanu, sk.Dacei, sk.Silgai, Ingai L, sk.Vinetai, sk.Diānai un Jānim par praktiskajiem sadzīviskajiem darbiņiem, un protams Silvijai par supergardo klinģeri.

Liekas,ka pasākums mums izdevās!