Simt jaunu domu dod viens mirklis. Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,

Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā – Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

/Rainis/

‘’Jaunatnes Forums 2014’’ norisināsies 2014.gadā no 4.jūlija līdz 5.jūlijam Rīgā. Tajā aicināti piedalīties gan Latvijas, gan latviešu jaunieši no ārvalstīm.

Foruma iniciatīva radās 2013. gada diasporas konferencē ‘’Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai’’. Konferences ietvaros tika izveidota jauniešu darba grupa ar mērķi identificēt problēmjautājumus un rast risinājumus tēmām, kas saistās ar jauniešu, studentu un jauno profesionāļu savstarpējo komunikāciju un tīklošanos. Darba grupa nāca klajā ar iniciatīvu 2014.gadā vasarā organizēt forumu jauniešiem, kurā uzmanība būtu vērsta uz aktuālāko problēmjautājumu risināšanu, kas skar latviešu jauniešus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Foruma uzdevums ir apvienot jauniešus, nevalstiskās organizācijas un valsts institūcijas, lai tie darbotos kopā vienota, tālejoša mērķa vārdā. Šī mērķa pamatā ir pārliecība, ka jebkuram problēmu risinājumam tā pašos pamatos jābūt tieši to cilvēku idejām un centieniem, kas ar šo problēmu vistiešākajā veidā saskaras. Forums pulcinās cilvēkus, lai dotu tiem iespēja apmainīties viedokļiem un pieredzi, izskatīt svarīgākos problēmjautājumus un kopīgiem spēkiem rast potenciālus risinājumus.

Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt daudz apmierinātākiem. Runa ir par to, kā efektīvāk īstenot izvirzītos karjeras mērķus, lai tiktu dots iespējami lielāks ieguldījums sabiedrības labā un valsts attīstībā. Svarīgs aspekts šajā procesā ir savstarpēja komunikācija, kas, papildus inovatīvām idejām, ir visu nozīmīgo projektu un centienu pašos pamatos.

Foruma centrālā tēma būs jauniešu nodarbinātība. Par pamatu ņemot Eiropas Savienības Jaunatnes Stratēģijas politiku no 2010. līdz 2018.gadam (EU Youth Strategy 2010-2018), foruma dalībnieki centīsies rast jaunus pozitīvus un inovatīvus veidus, kā uzlabot karjeras iespējas latviešu jauniešiem, strādājot kā Latvijā, tā ārvalstīs. Uzsvars tiks likts ne tikai uz individuālu problēmu risināšanu, bet arī uz savstarpējo sadarbību. Tādēļ forumā iesaistīsies arī Latvijas valsts un nevalstiskās organizācijās, kā arī diasporas organizācijas, un kopā ar jauniešu pārstāvjiem darbosies pie tā, lai tiktu īstenoti kopīgi izvirzītie mērķi un uzdevumi.

Forumam tiek aicināti pieteikties jaunieši un jaunatnes organizācijas ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Tas konferences darbu padarīs produktīvāku. Īpaši aicinātas ir organizācijas, kuras ir gatavas dalīties savā pieredzē un aktīvi strādāt, lai palīdzētu sakārtot Jaunatnes politikas jomu Latvijā un veicinātu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Viena balss ir spēks, bet vairāk kā viena ir rīcība!

Ja Tev un Tavai pārstāvētajai organizācijai ir vēlme piedalīties forumā un/vai līdzdarboties šī forumā organizēšanā, lūdzam mūs informēt, rakstot uz : [email protected]