Tiekamies visi šo svētdien 9:45. Neaizmirstam arī, ka pēc skoliņas notiks vecāku sapulce bāra telpās.
Ziņojiet laicīgi, ja nebūsiet skoliņā!

[fb_button]