Apsveikums no Latviešu valodas aģentūras:

Labdien, skolotājas un skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra apsveic jūs visus jaunajā mācību gadā un vēl, lai nedēļas nogales skoliņu apmeklējumā izdodas ieinteresēt gan bērnus, gan arī viņu vecākus! Tieši jūs esat tā saikne, kas vieno latviešus diasporā! Lai tā nepārtrūkst, bet aug arvien lielāka un stiprāka! ”

lva