Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
Un saule liek pār mūsu druvām līt.

Saules mūžu mūsu Latvijai!!

Skoliņa visus sveic svētkos!!!

img_0454-800x720