gramata

Lielbritānijā  klajā nākusi divu latviešu autoru – Laimas Brencs un Daces Gailes – sarakstīta rokasgrāmata bērniem, kas būs lielisks padomdevējs tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri ar saviem vecākiem ilgstoši uzturas kādā no mītnes valstīm un tur arī apmeklē skolu. Grāmata paredzēta lasīšanai gan vecākiem, gan bērniem (tā sarakstīta bērniem pielāgotā valodā). Izdevums ir  tapis ar mērķi, lai jaunajam lasītājam sniegtu pirmās nepieciešamās zināšanas gadījumos, kad viņš nezina, ko un kā darīt, kad citi dara pāri, pazemo, izsmej, rupji aizskar vai vienkārši liek justies nevēlamam. Grāmatas mērķauditorija ir Lielbritānijā dzīvojošie tautieši, taču tā būs noderīga arī citās mītnes valstīs dzīvojošajiem latviešiem. Darba izdevējs ir „Anglo Baltic News ABN LTD”, un tā izdošanu finansiāli atbalstījušas Eiropas Latviešu apvienība (ELA) un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Lai ilustrētu dažādas problēmsituācijas, ar kurām bērni var saskarties savas mītnes valsts skolā, grāmatas autores sniegušas daudzus konkrētus piemērus un mēģinājušas paust, ka vardarbības problēmai ir risinājums, taču to nekādā gadījumā nedrīkst atstāt pašplūsmā jeb neievērotu. „Anglijā un Īrijā, arī citur pasaulē ir likums par fizisko un/vai morālo aizskaršanu un par to ir noteikts sods. Skolotāja pienākums ir rīkoties tā, lai pāridarījums nekad vairs neatkārtotos un kaitnieks saņemtu sodu par vardarbību. Ja tomēr kaitnieks vai kaitnieku grupa (bullyies) atkārtoti kādu aizskar, viņiem draud izslēgšana no skolas un tiek piemērots nopietns sods.” (citāts no grāmatas, 5. lpp.)

Vairāk informācijas par jauno rokasgrāmatu atrodams mājaslapā www.krize.co.uk

[fb_button]