Holding DaisiesBērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam!

Sveicam visas māmiņas Mātes dienā!!!!