Jūsu atsauksmes par skoliņu ir ļoti svarīgas tās tālākai attīstībai. Mēs aicinam visus izteikt savus komentārus, idejas un   priekšlikumus par skolas darbību.